12.01.2021 race

We are approaching the maximum number of applications for today's competition, and new participants applys. Those participants who till 15:00 o`clock will not confirm participation in the Zwift companion application for today's competition, will be canceled to allow other applicants enter.

Tuvojamies maksimālajam pieteikumu skaitam šodienas sacensībām, un ik pa laikam piesakās jauni dalībnieki. Tos dalībniekus, kas līdz plkst. 15.00 nebūs apstiprinājuši dalību Zwift companion aplikācijā šodienas sacensībām, tiks anulēta dalība, lai dotu iespēju citiem gribētājiem.

Publicēts – 11.11.2021